webdesign : databáze : reality : zprostředkování : jazyková škola : cestovní agentura

Jazyková škola

Výuka anglického a německého jazyka je organizována v malých skupinách posluchačů v počtu maximálně 5 osob.Nízkým počtem studentů je zaručena jejich pozornost a lepší komunikace mezi vyučujícím a studenty. Kurzy jsou rozděleny dle jazykové pokročilosti a znalostí studentů, probíhají pravidelně po celý školní rok. Na žádost jednotlivých posluchačů je zajištěna výuka během velkých letních prázdnin, která se uskutečňuje vždy dle individuálního plánu.

Jazyková škola IRBESS působí v Českých Budějovicích již od roku 1991. Škola i její učebny se nachází na hlavní pěší zóně na Lannově třídě.

Svou činnost zaměřujeme na výuku nejvýznamnějších světových jazyků, především angličtiny a němčiny. Na vysoké profesionální úrovni probíhá i výuka dalších žádaných cizích jazyků, zejména španělštiny, italštiny, francouzštiny a ruštiny, které v poslední době stoupají u studentů v oblibě. Vzhledem k velkému zájmu cizinců o komunikaci v českém jazyce, zařadila naše jazyková škola speciální kurz výuky českého jazyka pro cizince.

Výuka anglického a německého jazyka je organizována v malých skupinách posluchačů v počtu maximálně 5 osob.Nízkým počtem studentů je zaručena jejich pozornost a lepší komunikace mezi vyučujícím a studenty. Kurzy jsou rozděleny dle jazykové pokročilosti a znalostí studentů, probíhají pravidelně po celý školní rok. Na žádost jednotlivých posluchačů je zajištěna výuka během velkých letních prázdnin, která se uskutečňuje vždy dle individuálního plánu.

U většiny vyučovaných jazyků upřednostňuje naše škola formu individuální výuky, při které se studentovi může přednášející plně věnovat a lépe probrat specifika a zajímavosti jazyka. Individuální výuka jazyka podporuje prohloubení konverzace a rozšiřuje hovorové schopnosti jednotlivců, kteří se rychleji zbaví zábran při vyjadřování se v cizím jazyce před skupinou. Předností individuální formy vyučování je možnost rozpracování personálního harmonogramu studia na bázi vzájemné dohody studenta a vyučujícího. K jedné z forem individuální výuky patří též doučování žáků základních a středních škol. Zde je možnost dojíždění učitele za žákem domů.

Výuka v kurzech probíhá v moderně zařízených učebnách. Jejich poloha je velmi výhodná pro studenty dojíždějící do Českých Budějovic, neboť se nacházejí v centru města na hlavní pěší zoně a zároveň v bezprostřední blízkosti autobusového a vlakového nádraží.

Výběr učebnic, dle kterých se vyučuje, záleží na dohodě mezi studenty a vyučujícím, s přihlédnutím k jeho doporučení a především na kvalitu jazykového vypracování učebnice.

JŠ IRBESS je jedinou školou v Č.Budějovicích, která již řadu let organizuje výuku cizích jazyků také v mateřských školách a to formou hry . Zde se jazyková škola opírá o moderní metodiky vypracované předními psychology a pedagogy pro vzdělání dětí předškolního věku. Hodně se používá obrázkový materiál, hračky, stolní hry, hudební nástroje apod. Na hodině cizího jazyka děti nejen poslouchají vyprávění učitele, ale též se sami aktivně zapojují do průběhu výuky: účinkují v situačních scénkách, zpívají a malují.

Jazyková škola IRBESS již roky zajišťuje vzdělání v oboru cizích jazyků manegmentu velkých podniků, firem a bank. Mezi naše studenty patří například personál takových podniků jako je BOSCH, Vodní stavby Bohemia, společnost EGE, Union banka, Bank Austria, Jihočeské mlékárny, advokátní kanceláře a další. Na požádání organizuje naše škola výuku přímo v sídle podniků, firem, organizací, v čase a frekvenci vyhovující jejich zaměstnancům.

Proces výuky naše jazyková škola IRBESS zabezpečuje prostřednictvím vysoce kvalifikovaných učitelů s pedagogickým vzděláním, z nichž většina své praktické znalosti cizího jazyka ověřila dlouhodobým pobytem v zahraničí. Spolupracují s námi rovněž i učitelé - rodilí mluvčí. S ohledem na vysokou kvalitu výuky jsou ceny za jednu vyučovací hodinu velmi příznivé, v nejnižších cenových relacích ve městě.

Copyright © IRBESS & BLUE System, s.r.o. 2005 - 2024