webdesign : databáze : reality : zprostředkování : jazyková škola : cestovní agentura

Zakládání firemZakládání společností

Proces zápisu společnosti do obchodního rejstříku je poměrně komplikovaný a jen stálý kontakt s problematikou zaručuje rychlost a úspěšnost zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Jedním z důsledků legislativních změn po 1.07. 2005 je nárůst zamítnutých návrhů na zápis do obchodního rejstříku.

Výhody našich služeb :

Založíme Vám společnost přesně podle Vašich požadavků rychle a levně.
Novou společnost jsme schopni zajistit včetně zápisu do obchodního rejstříku již během 3-4 týdnů! Jistě oceníte úsporu času i peněz.
Zajistíme veškeré potřebné formality včetně notářských zápisů o založení společnosti ( sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živnostenských listů
Prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříku
Zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
Naše společnost zprostředkovavá právní služby advokátů a notářů.
Ušetříme Vám mnoho času
Vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž šetříte i své peníze
A na konec - nemusíte běhat po úřadech a jednat s úředníky

Na první bezplatné schůzce nejprve společně prokonzultujeme jednotlivé druhy společností a upozorníme Vás na klady a zápory předmětných společností. Podle Vašich záměrů Vám pak navrhneme typ společnosti, který bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům. Rovněž tak Vás seznámíme s těmi ustanoveními živnostenského zákona, která jsou nutná pro založení společnosti a řekneme, které náležitosti k tomu potřebujete.

Pro založení spol. s r.o. je zapotřebí učinit zejména následující úkony

  • Sepsání a podpis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
  • Získání živnostenských listů
  • Složení základního kapitálu společnosti
  • Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • Zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • Registrace společnosti u finančního úřadu

Poté, co se rozhodnete, jaký typ společnosti zvolíte, nám dodáte nezbytné informace a podklady. My následně připravíme veškeré nutné listiny, které při další krátké schůzce podepíšete. My Vás zastoupíme na základě plné moci v řízení při obstarání živnostenských nebo jiných oprávnění. Oprostíme Vás tak od všech problémů spojených s návštěvou příslušných úřadů.

Po vystavení živnostenských oprávnění a podání návrhu zápisu společnosti na příslušný obchodní soud se postaráme o rychlý a úspěšný zápis do obchodního rejstříku.

Následně po zápisu společnosti do obchodního rejstříku zařídíme daňovou registraci Vaší společnosti na místně příslušném finančním úřadu. Registrace daňového subjektu k dani z příjmu právnických osob, popř. dalším daním (DPH apod.).

Jako doplněk našich služeb při zakládání společností Vám můžeme za paušální poplatek poskytnout administrativní sídlo pro Vaši společnost včetně technického a personálního zabezpečení.

Některé náležitosti nutné pro založení spol. s.r.o.

Tento seznam náležitostí slouží jen pro Vaší základní informaci nebo jako námět pro Vaše úvahy. Není možné z něj činit definitivní závěry a pro úspěšné založení společnosti je nutné každou náležitost individuelně prodiskutovat. Tento seznam rovněž neposkytuje právní rady a nemůže být ani tak chápán.

Jednatel společnosti - může být pouze fyzická osoba a to jak společník, tak i osoba, která není společníkem. Tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá právních úkonů, bezúhonná a u níž nenastala skutečnost, jenž je překážkou provozování živnosti.
Odpovědný zástupce - jestliže podnikatel podniká na základě živnostenského listu, může být i sám sobě odpovědným zástupcem dle živ. zákona. Společnost podniká rovněž na základě živnostenských listů nebo jiných oprávnění, ale protože tyto listy (oprávnění) nepatří konkrétní osobě ale společnosti je nutné, aby každá společnost měla odpovědné zástupce pro příslušné živnostenské listy.
Obchodní firma - název společnosti (dříve "obchodní jméno") - nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Vzhledem k tomu, kolik již je založených společností, doporučujeme název nejméně o dvou slovech.
Sídlo společnosti - adresa, kde bude společnost mít své skutečné sídlo. Sídlo může být v bytě pouze v případě, že to umožňuje povaha předmětu podnikání. Skutečným sídlem je adresa místa, z něhož je společnost řízena svým jednatelem. Podle sídla společnosti se řídí příslušnost společnosti k Finančnímu úřadu.
Předmět podnikání - zahrnuje všechny činnosti, na které má společnost podle živnostenského nebo jiného zákona příslušná oprávnění. Je dobré si dopředu vytvořit základní představu o tom, jaké bude mít Vaše společnost živnostenské nebo jiné oprávnění.
Základní kapitál - (dříve základní jmění) s.r.o. musí mít základní kapitál nejméně 200 000,--Kč. Pokud se vklady skládají v penězích, je nutno peníze složit v hotovosti na bankovní účet.
Společníci - mohou to být jak fyzické, tak i právnické osoby. Společnost může být založena jedním zakladatelem (fyzickou nebo právnickou osobou). Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Od společníků (fyzických osob) je třeba předložit následné údaje - jméno, rodné číslo, bydliště (v souladu s OP).
Vklady - minimální vklad společníka činí 20 000,--Kč. Výše vkladu musí být dělitelná tisícem.
Poměr vkladů společníků - např. dva společníci 50 % na 50 % základní kapitál 200 000,--Kč vklady 100 000,--Kč a 100 000,--Kč

Copyright © IRBESS & BLUE System, s.r.o. 2005 - 2024